રાષ્ટ્રીય

પાન-ગુટખાથી અંતર, અયોધ્યામાં ટેક્સી અને બસ ચાલકોને આપવામાં આવશે વિશેષ તાલીમ

ઉત્તર પ્રદેશનું વાહનવ્યવહાર વિભાગ અયોધ્યા જનારા અને અયોધ્યામાં વાહનો ચલાવવાના ડ્રાઈવરોને ખાસ તાલીમ આપશે. પરિવહન વિભાગે તેની બેઠકમાં નિર્ણય લીધો […]