રાષ્ટ્રીય

ઉત્તર ભારત ઠંડીની ચપેટમાં, આકાશમાં ધુમ્મસ છવાતા 30 ફ્લાઈટ મોડી, ટ્રેનોની ગતિ પણ ધીમી પડી

સમગ્ર ઉત્તર ભારત ઠંડીની લહેર અને ધુમ્મસની લપેટમાં છે. હાડ થીજાવતી ઠંડીના કારણે લોકોને ઘરોમાં જ બંધ રહેવાની ફરજ પડી […]