હેલ્થ

કેન્સર માત્ર એક નહીં પરંતુ અનેક પ્રકારના હોય છે, જાણો તેના પ્રકાર અને લક્ષણો વિશે

કેન્સર એક જીવલેણ રોગ છે જે ઘણા વર્ષોથી દર્દીને ધીમે-ધીમે નુકસાન પહોંચાડે છે અને તેનાથી મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. […]