ફોટો ગેલેરી

કરિશ્મા તન્નાએ 69મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ નાઇટમાં વ્હાઇટ ગાઉનમાં ફ્લોન્ટ કરી કિલર સ્ટાઇલ