બિઝનેસ

બદલાશે FASTag દ્વારા ટોલ વસૂલવાની પદ્ધતિ, જાણો ક્યારે શરૂ થશે દેશમાં GPS દ્વારા ટોલ કલેક્શન

દેશમાં ટૂંક સમયમાં ટોલ વસૂલવાની પદ્ધતિ બદલાવા જઈ રહી છે. થોડા સમય પછી, તમારા વાહનોમાંથી ફાસ્ટેગને બદલે જીપીએસ દ્વારા ટોલ […]