69મા ફિલ્મફેરમાં બ્લેક આઉટફિટમાં જોવા મળ્યો સારા અલી ખાનનો ગોર્ઝિયસ લુક

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top