કરિશ્મા તન્નાએ 69મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ નાઇટમાં વ્હાઇટ ગાઉનમાં ફ્લોન્ટ કરી કિલર સ્ટાઇલ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top