મહાગઠબંધન સાથેના સંબંધો કેમ તોડ્યા, નીતિશ કુમારે રાજીનામું આપ્યા બાદ પહેલીવાર જણાવ્યું કારણ?

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે રવિવારે મહાગઠબંધન સાથેના સંબંધો તોડવાની જાહેરાત કરી હતી. આ સાથે નીતીશ કુમારે રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું પણ સોંપ્યું હતું. નીતિશ કુમારે કહ્યું કે, અમે જેમની સાથે પહેલા સરકાર બનાવી છે તે જો ઈચ્છે તો નવી સરકાર આજે જ શપથ લેશે.

આ દરમિયાન નીતીશ કુમારે કહ્યું કે તેમણે મહાગઠબંધન સાથે સંબંધો કેમ તોડ્યા? નીતિશે કહ્યું કે મહાગઠબંધનમાં વસ્તુઓ સારી રીતે ચાલી રહી નથી. અમે ઈન્ડિયા એલાયન્સમાં કામ કરતા હતા. બધાને સાથે લાવતા હતા. બાકીના કામ કરતા ન હતા. ગઠબંધનની સ્થિતિ સારી ન હતી.

સૌના અભિપ્રાય લીધા પછી નિર્ણય લેવાયો- નીતિશ

નીતિશે કહ્યું, આજે અમે મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. અમે સરકારને નાબૂદ કરવા જણાવ્યું હતું. તે બરાબર ચાલી રહ્યું ન હતું. અમે વચ્ચેથી બોલવાનું બંધ કરી દીધું હતું. અમે જોઈ રહ્યા હતા, દરેકના અભિપ્રાય લીધા હતા, ચારે બાજુથી અભિપ્રાય આવી રહ્યા હતા. અમે બધાની વાત સાંભળી અને સરકારને નાબૂદ કરી.

તેમણે કહ્યું કે, અમે પહેલાનું ગઠબંધન છોડીને નવું ગઠબંધન કર્યું હતું. દોઢ વર્ષ પહેલા નવું ગઠબંધન બન્યું હતું. પરંતુ સ્થિતિ સારી ન હતી. આજે અમે રાજીનામું આપ્યું છે. અમે અલગ થયા. હવે જે પક્ષો પહેલા સાથે હતા તે આજે જ સાથે બેસીને નિર્ણય લે તો આજે જ નવી સરકાર બની શકે છે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top